Saturday, June 30, 2012

ವಿಸ್ಲಾವಾ ಸಿಂಬೋರ್ಸ್ಕಾ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು


 ವಿಸ್ಲಾವಾ ಶಿಂಬೋರ್ಸ್ಕಾ (1923-2012) ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ, ಪ್ರಬಂಧಕಾರ್ತಿ, ಚಿತ್ರಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕಿ. ಇವರು, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಾಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೈಲುರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿ, ಹಿಟ್ಲರನ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರೇಷನ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದರು. ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿದರು. ಮೊದಮೊದಲು ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಅದರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
‘That’s why we are alive’, ‘Questioning yourself’, ‘Salt’, ‘People on a Bridge’, “View with a grain of sand’ ಮುಂತಾದವು ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವನಸಂಕಲನಗಳು. ಅವರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದವಾಗಿವೆ. ಶಿಂಬೋರ್ಸ್ಕಾ ಅವರಿಗೆ ,1996 ರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಬಂದಿದೆ.
ಸುಮಾರು 350 ಕವಿತಗೆಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಶಿಂಬೋರ್ಸ್ಕಾ ಅವರನ್ನು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಚಿತತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳಿವೆ, ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚಾರಿತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಗುಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಕವಿತೆಗಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು

ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು.
ನಮ್ಮದು, ರಾಜಕೀಯದ ಕಾಲ.

ಹಗಲು ಇರುಳು,
ನಾವು, ನೀವು, ಅವರು
ಎಲ್ಲರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು,
ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನ!

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಅಷ್ಟೆ, ಪಡದಿದ್ದರೂ ಅಷ್ಟೆ.
ನಿಮ್ಮ ವಂಶವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ರಾಜಕೀಯವಿದೆ
ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ಅಂಟಿದೆ
ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ನಂಟಿದೆ.

ನೀವಾಡುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಗಂಧವಿದೆ,
ನಿಮ್ಮ ಮೌನದ ಒಳಗೆ ಮಾತಿನ ಮಸಲತ್ತಿದೆ.
ಬಡಬಡಿಸಿದರು ಸರಿಯೆ, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು ಸರಿಯೆ
ಅದು ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ.

ಊರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿರಾ?
ಸರಿ ಮತ್ತೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು
ರಾಜಕೀಯದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣಿಯಂತೆ
ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ರಾಜಕೀಯದ ಸುಳಿವಿಲ್ಲದ ಕವಿತೆಗಳೂ ರಾಜಕೀಯವೆ.
ಮೇಲೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಚಂದ್ರಬಿಂಬ
ಅವನು ಕೂಡ ಈಗ ಚಂದ್ರನಲ್ಲ.
‘To be or not to be. That is the question’
ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ? ಅದು ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ!
ಮುದ್ದು ಗೆಳೆಯನೆ ಕೇಳು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಲಹೆಯಿದೆ,
ಅದು ರಾಜಕೀಯದ ಭಾರಹೊತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ.


ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ
ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ.
ಕಚ್ಚಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅದರೂ ಸಾಕು ಅಥವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ
ಅಥವಾ ಮಾರುವ ಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಸರಕು.

ಅಥವಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೇಜು ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಇದನು ಕುರಿತೂ ಚರ್ಚೆ ಹಲವು ಕಾಲ.
ಸಾವುಬದುಕಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ನಾವು,
ಮೇಜು ಗುಂಡಗೆ ಇರಲೊ ಚಚ್ಚೌಕವೋ!

ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಜನ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರು,
ಪಶುಪಕ್ಷಿ ನಶಿಸುತ್ತಿದ್ದವು,
ಮನೆಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು,
ಹೊಲಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದವು,
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ,
ಈಗ ಮರವೆಗೆ ಸಂದ
ಆ ಕಾಲದಂತೆಯೇ....

ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೋಗುವ ಈ ದಿನವನ್ನು
ನಾವೇಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯದಿಂದ, ವಿಷಾದದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ?
ಉಳಿಯದಿರುವುದೆ ಅದರ ಸಹಜಗುಣವಲ್ಲವೇ?

ನಿಜ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ,
ಎರಡು ಹನಿ ನೀರಿನಂತೆ.
ಆದರೂ, ಉಳಿವ ತಾರೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡದೆ ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ
ಪ್ರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗಳ ರೀತಿಯನ್ನು
ಮುಗುಳುನಗೆ ಹರಿಸುತ್ತ, ಮುದ್ದಿಸುತ್ತ.

ವಿಸ್ಲಾವಾ ಸಿಂಬೋರ್ಕಾಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಎಂದಿಗೂ ಮರಳಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಆದ್ದರಿಂದಲೆ ನಮಗೆ, ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮರುಗಿ ಕೊರಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೇವೆ
ಕಳೆದ ಕಾಲ ಮರಳಿ ಬರದೆ, ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತೇವೆ.

ನೀನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಕಡುದಡ್ಡನಿರಬಹುದು
ಹಗಲು ಇರುಳು ಕುಡುಮಿ ಕುಡುಮಿ ಓದಿರಬಹುದು
ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ.
ಉಳಿದರೂ ಉರುಳಿದರು ಒಂದೆ ಅವಕಾಶ.

ಯಾವ ದಿನವೂ ನೆನ್ನೆಯ ನಕಲುಪ್ರತಿಯಲ್ಲ.
ಹೀಗೆಯೇ ಮುತ್ತುಕೊಟ್ಟು, ಹೀಗೆಯೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು
ಹೀಗೆಯೇ ಹಿಗ್ಗಬೇಕೆಂದು, ಯಾವ ಇರುಳೂ
ಕೂಡ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ದಿನ, ಯಾವುದೋ ಸೋಮಾರಿ ನಾಲಿಗೆ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಹೇಳಿತು, ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ
ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಎಸೆದಂತೆ ಗುಲಾಬಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಏನೆಂಥ ಬಣ್ಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಮ್ಮನೆ.

ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ. ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ನೀನಿರುವೆ,
ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಗಡಿಯಾರದ ಕಡೆಗೆ.
ಗುಲಾಬಿ? ಗುಲಾಬಿ? ಹಾಗೆಂದರೆ ಏನು?
ಅದು ಹೂವೇ, ಅದು ಹೂವೇ ಅಥವಾ ಬರಿ ಬಂಡೆ?  ವಿಸ್ಲಾವಾ ಸಿಂಬೋರ್ಕಾ
ಪವಾಡಗಳ ಜಾತ್ರೆ


ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪವಾಡ:
ಇಷ್ಟೊಂದು ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪವಾಡಗಳು:
ನಟ್ಟನಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಣದ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುವ ದನಿ

ಎಷ್ಟೋ ಪವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು:
ಗಾಳಿತುಂಬಿದ ಪುಟ್ಟ ಮೋಡ.
ಆದರೂ ಅದು ವಿಶಾಲವಾದ, ಭಾರವಾದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಲ್ಲುದು.

ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪವಾಡಗಳು :
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿರುವ ಆಲ್ಡರ್ ಮರ,
ಎಡ ಬಲವಾಗಿದೆ, ಬಲ ಎಡವಾಗಿದೆ
ಬುಡ ಮೇಲಾಗಿದೆ, ಎಲೆ ಚಿಗುರು ಕೆಳಗಿದೆ
ಎಂಥ ಕಿರಿಯಾಳದ ನೀರಿನಲ್ಲೂ
ಅದು ತಳವನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿದಿನದ ಪವಾಡ:
ದುರ್ಬಲವಾದ, ಸಡಿಲಗಾಳಿ.
ತಲ್ಲಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಡಮೇಲು ಬಿರುಗಾಳಿ.

ಸರಿಸಮನಾದ ಪವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು:
ಹಸು, ಹಸು ಆಗಿರುವುದು.

ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎರಡನೆಯದಲ್ಲದ ಪವಾಡ:
ಇಂಥ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟ,
ಅಂಥ ಬೀಜದಿಂದ.

ಕೊಂಬು ಕಿರೀಟಗಳಿಲ್ಲದ ಪವಾಡ:
ಹತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಹಾರುವ ಬಿಳಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು.

ಪವಾಡ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯೋಣ:
ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ
ಮತ್ತು ಮುಳುಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಪವಾಡ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು:
ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆರಳುಗಳಿವೆ,
ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದು ಕೊನೆಗೂ ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ.

ಪವಾಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ.
ಲೋಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ.

ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪವಾಡ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ಕೊಡುಗೆಯೇ:
ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದುದರ ಬಗ್ಗೆ
ಆಲೋಚಿಸಬಹುದು.

ವಿಸ್ಲಾವಾ ಸಿಂಬೋರ್ಸ್ಕಾ
ಕೆಲವು ಜನರು

ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೆ.
ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ,
ಸುಡುವ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ, ಮೋಡಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಕೆಲವು ಜನ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ,
ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆದರಿ.

ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದುಕು,
ಬೀಜಬಿತ್ತಿದ ಹೊಲಗಳು, ಕೋಳಿಗಳು, ನಾಯಿಗಳು, ಕನ್ನಡಿಗಳು,
ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿನಾಲಿಗೆಗಳು.

ಕುಸಿವ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆಪಗಡಗಳು, ಗಂಟುಮೂಟೆಗಳು,
ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ, ಖಾಲಿಯಾದಂತೆಲ್ಲ ಭಾರವಾಗುವ
ಬಡಹೊಟ್ಟೆಪಾಡುಗಳು.

ಕಳ್ಳನಂತೆ ಪಯಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ನೆಲಸುವವನೊಬ್ಬ
ಸದ್ದುಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ, ಯಾರದೋ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವನೋ ಕದ್ದ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ, ಸತ್ತ ಮಗುವಿನ ನಾಡಿಬಡಿತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ.

ಮುಂದೆ ಚಾಚಿವೆ ಹಲವು ಹಾದಿಗಳು. ಬಿಡುಗಡೆಗೋ ಕೊನೆಕಡೆಗೋ?
ಅದೇಕೋ ಗುಲಾಬಿಬಣ್ಣ ತಳೆದ ನದಿಯಮೇಲೆ, ಇರಬಾರದ ಸೇತುವೆ.
ಅವರ ಸುತ್ತ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮದ್ದುಗಂಡು, ಒಮ್ಮೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ದೂರದಲ್ಲಿ
ಅಗೊ, ಮೇಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ ಹದ್ದುವಿಮಾನ.

ಅದೃಶ್ಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನ
ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಬಂಡೆಯ ಬಣ್ಣ?
ಕಾಣೆಯಾಗುವುದಂತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಅನಂತಕಾಲ.

ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಏನು? ಯಾವಾಗ?
ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಯಾರೋ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಯಾವಾಗ?
ಯಾವ ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಯಾವ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ?
ಆಯ್ಕೆಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ,
ಅವರು ಕೂಡ, ಶತ್ರುವಾಗುವ ಹಿಂಸೆ ಒಲ್ಲೆನೆನಬಹುದು,
ಇವರಿಗೂ ಬಾಳಿತ್ತು ತೆರಳಬಹುದು.


ವಿಸ್ಲಾವಾ ಸಿಂಬೋರ್ಕಾ
ಪೋಲೆಂಡ್